Τιμοκατάλογος

Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ  19%.

Όλες οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι διαφημίσεις υπόκεινται στην έγκριση μας.

Ιστοσελίδα

 

                                                                                                                                                                                                     Τιμή, €

 

Αναφορά στην ιστοσελίδα εστιατορίου                                                                                                                     10.00 

 

Εξατομικευμένος χάρτης και οδηγίες οδήγησης,                    

                       (250 x 250 pixels)                                                                                                                                         25.00 

 

Προβολή εικόνων

          2 φωτογραφίες                                                                                                                                                            10.00

          Κάθε επιπρόσθετη φωτογραφία                                                                                                                           3.00 

    Σχέδιο ανά εικόνα                                                                                                                                                           50.00 

 

Yutube Video αντί για φωτογραφία                                                                                                                             10.00 

    Σχεδιασμός  (καταγραφή εικόνας για 2 λεπτά βίντεο και τοποθέτηση στο Youtube)                   250.00 

 

Προσωπική ιστοσελίδα στα ρωσικά                                                                                                                            15.00 

     Σχεδιασμός                                                                                                                                                                     400.00 

 

Στήλη Διαφήμισης στην ιστοσελίδα   (10000 px, τον μήνα)      

 

             Κάτω μέρος                                                                                                                                                                   2.50

 

             Πάνω μέρος πλευρό                                                                                                                                                 4.95

 

            Πλευρό                                                                                                                                                                            3.50            

 

    Σχεδιασμός                                                                                                                                                                       150.00

 

 Έντυπη έκδοση του Οδηγού Εστιατορίων 

 

Φωτογραφία με το όνομα του εστιατορίου

(ανά 1 sq.cm; 1000 αντιτυπα)                                                                                                                                         0.50 

Μέγεθος  (πλάτος x ύψος, mm)        

(τον 1000 αντίτυπα)

 

     100 x 180                                                                                                                                                                            50.00

 

     100 x  87                                                                                                                                                                             30.00

 

       47 x  87                                                                                                                                                                              20.00